Program „Redukcja szkód, leczenie, rehabilitacja i reintegracja społeczna osób uzależnionych oraz ich bliskich”

Opis programu

Zadanie jest dofinansowane ze środków Urzędu Miasta Kalisza.

Nr umowy 106/WSSM/2023 z dnia 23.03.2023 r.

Program jest skierowany do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję, po ukończonym cyklu leczenia, rodzin i bliskich osób używających substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP.

W ramach programu uczestnicy mogą skorzystać z:

  • grupy terapeutycznej dla rodzin i bliskich osób uzależnionych,
  • zajęć informacyjno-edukacyjnych dla osób współzależnionych,
  • grupy After Care,
  • zajęć informacyjno-edukacyjnych dla osób używających substancji psychoaktywnych.

Wszystkie prowadzone w ramach programu działania są bezpłatne.

Miejsce realizacji programu:

NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień KARAN

  1. 29 Pułku Piechoty 35, 62-800 Kalisz

Zapisy telefonicznie: tel.: 62 741 41 97

email: osrodek.karan-kalisz@o2.pl