Program „CANDIS – Programy terapii kierowane do osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich”.

Projekt jest dofinansowany ze Środków Funduszu Rozwiazywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.
Nr umowy 187/EKW/HN/DLIC/2023 z dnia 07.02.2023 r.

Program jest skierowany do osób powyżej 16 roku życia używających przetworów konopi w sposób problemowy, w tym osób zgłaszających się do programu profilaktycznego zgodnie z art. 72 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, rodzin i bliskich osób używających przetworów konopi.

W ramach programu uczestnicy mogą skorzystać z:

 • sesji indywidualnych programu CANDIS,
 • sesji psychoterapii indywidualnej,
 • poradnictwa rodzinnego,
 • sesji terapii rodzin/par,
 • konsultacji psychiatrycznych.

Wszystkie prowadzone w ramach programu działania są bezpłatne.

Miejsce realizacji programu:

NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień KARAN

 1. 29 Pułku Piechoty 35, 62-800 Kalisz;

Punkt Konsultacyjny ds. Narkomanii

Ul. Graniczna 1, 62-800 Kalisz

Zapisy telefonicznie: tel.: 62 741 41 97

email: osrodek.karan-kalisz@o2.pl

OPIS:

CANDIS to indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi.

Program obejmuje z reguły 10 sesji trwających 90 minut  każda, które realizowane są  w ciągu od 2 do 3 miesięcy i mają charakter indywidualnych rozmów z terapeutą.

Jest on prowadzony w warunkach ambulatoryjnych. Program kładzie nacisk na trzy elementy leczenia: terapię wzmacniającą motywację, terapię poznawczo-behawioralną i techniki treningu rozwiązywania problemów.

CANDIS ma umożliwić pacjentowi osiągnięcie sześciu następujących celów w terapii:

 1. rozpoznanie swoich problemów związanych z używaniem konopi,
 2. zaakceptowanie terapii i regularne uczestniczenie w leczeniu,
 3. dążenie do abstynencji jako najważniejszego celu leczenia,
 4. całkowite zaprzestanie używania konopi,
 5. pozostawanie w abstynencji przy zastosowaniu działań profilaktycznych zapobiegających nawrotom,
 6. nauczenie się skutecznego rozwiązywania problemów psychologicznych i społecznych.

Ważnym założeniem programu jest fakt indywidualnego ustalania celów terapii przez pacjenta i terapeutę. Tym celem jest zarówno abstynencja, jak i ograniczenie używania marihuany czy innych przetworów konopi.

Program CANDIS kładzie nacisk na trzy elementy leczenia:

 1. terapię wzmacniającą motywację (Motivational Enhancement Therapy — MET), która ma wydobyć i zmienić przeważnie ambiwalentną gotowość pacjenta do zmiany używania konopi; odpowiednie interwencje w celu wspierania motywacji pacjenta stosowane są przede wszystkim na początku terapii, ale w miarę potrzeby podejmowane są także w czasie późniejszych sesji terapeutycznych,
 2. elementy terapii poznawczo-behawioralnej (Cognitive Behavioral Therapy — CBT), mają one wesprzeć pacjenta w nauczeniu się umiejętności pomagających mu zmienić wzory zachowania związane z używaniem konopi i w „nauczeniu się” życia w abstynencji,
 3. techniki treningu rozwiązywania problemów mają w ukierunkowany sposób poprawić skuteczność pacjenta w radzeniu sobie z problemami psychicznymi lub społecznymi, które mogą być zarówno przyczyną, jak i skutkiem zaburzenia spowodowanego przez konopie.

Terapia jest bezpłatna, prowadzona przez certyfikowanych terapeutów Programu Candis.

Więcej informacji o programie  www.candisprogram.pl