o-karan-2

Historia

Ośrodek Terapii Uzależnień

Stowarzyszenie KARAN jest organizacją pożytku publicznego zarejestrowana w 1992 r., która zajmuje się promocją zdrowego stylu życia, przeciwdziałaniem występowaniu wszelkich dysfunkcji społecznych w środowisku dzieci i młodzieży, w tym głównie uzależnieniu od różnego rodzaju środków zmieniających świadomość.

Chciałbym stworzyć modę na pomaganie innym, świat, w którym wspieranie organizacji będzie czymś naturalnym dla każdego Polaka.Szczepan Kasiński

Wsparcie

Grupa wsparcia dla rodzin i bliskich z problemem uzależnień

Grupa wsparcia prowadzona jest dla rodziców osób uzależnionych lub szkodliwie używających substancje psychoaktywne. Na grupie rodzice zdobywają wiedzę na temat uzależnienia oraz otrzymują wsparcie w rozwiązywaniu zgłaszanych problemów. Rodzice mogą korzystać z doświadczeń innych rodziców co zmniejsza poczucie samotności i bezradności.

Homepage 1