Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin.

Projekt jest dofinansowany ze Środków Funduszu Rozwiazywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Nr umowy 45/EKO/HB/2023 z dnia 02.01.2023 r.

Program jest skierowany do osób, u których rozpoznano uzależnienie od hazardu oraz osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, rodzin i ich bliskich.

W ramach programu uczestnicy mogą skorzystać z:

  • interwencji kryzysowych,
  • psychoterapia indywidualna,
  • poradnictwa rodzinnego,
  • grupy zapobiegania nawrotom,
  • warsztatów umiejętności,
  • konsultacji prawnych,
  • konsultacji psychiatrycznych.

Wszystkie prowadzone w ramach programu działania są bezpłatne.

Miejsce realizacji programu:

NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień KARAN

  1. 29 Pułku Piechoty 35, 62-800 Kalisz;

Punkt Konsultacyjny ds. Narkomanii

Ul. Graniczna 1

62-800 Kalisz

Zapisy telefonicznie: tel.: 62 741 41 97

 email: osrodek.karan-kalisz@o2.pl 

Poradnia Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych innych niż alkohol

W Poradniach Leczenia Uzależnień ze świadczeń mogą korzystać osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych, hazardu, uzależnień behawioralnych oraz rodziny i bliscy osób uzależnionych .

Pacjenci poradni mogą skorzystać z konsultacji u lekarza psychiatry, specjalisty terapii uzależnień i psychoterapeuty. Wszystkie świadczenia udzielane w ramach poradni refundowane są ze środków NFZ.

Rodzaje prowadzonych w ramach Poradni Leczenia Uzależnień świadczeń:

– porada lekarska diagnostyczna;

– porada lekarska kontrolna;

– porada psychologiczna diagnostyczna;

– sesja psychoterapii indywidualnej;

– sesja psychoterapii rodzinnej;

– sesja psychoterapii grupowej;

– porada diagnostyczna;

– porada terapeutyczna.

W ramach działań Poradni proponujemy:

-diagnozę;

-konsultacje psychiatryczne, psychologiczne, z prawnikiem;

-terapię indywidualną dla osób mających problem z substancjami

psychoaktywnymi (narkotyki, leki, dopalacze);

-terapię indywidualną dla osób nałogowo korzystających z komputera (gry,

internetowe kasyno ), internetu ( siecioholizm, infoholizm, portale

społecznościowe),TV lub nałogowo: robi zakupy ( zakupoholizm), pracuje

(pracoholizm), patologicznie uprawia hazard,

-terapię indywidualną dla osób współuzależnionych;

– poradnictwo;

-grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia;

-grupę wsparcia dla osób utrzymujących abstynencję od substancji

psychoaktywnych (narkotyki, leki, dopalacze);

-grupę wsparcia dla rodzin i bliskich osób uzależnionych lub szkodliwie używających narkotyki i inne substancje psychoaktywne.

Zasady przyjęć do poradni:

Zapisy osobiście w placówce lub telefonicznie 62 741 41 97.