KADRA NZOZ OTUiW KARAN w KALISZU

Zespół realizujący działania w placówce pracuje pod stałą superwizją certyfikowanego specjalisty psychoterapii uzależnień, licencjonowanego trenera I i II st. PTP, certyfikowanego superwizora KBdsPN
– mgr RENATY MARCINIAK-ANTOSZEK

Kinga Gil lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatria. Posiadam kilkuletnie doświadczenie w pracy  z osobami uzależnionymi pracując na oddziale detoksykacyjnym i w oddziale dziennym.

Ilona Gołębiowska – pedagog, psychoterapeuta uzależnień w trakcie certyfikacji. Studia pedagogiczne ukończyłam na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyłam również Studium Terapii Uzależnień w Poznaniu. Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą, dziećmi, rodzicami pracując jako trener- wychowawca w świetlicy socjoterapeutycznej, prowadząc zajęcia profilaktyczne. Zdobywałam również nowe doświadczenia pracując kilka lat jako pedagog szkolny i psychoterapeuta uzależnień. Od kilku lat pracuję z osobami uzależnionymi od środków chemicznych i behawioralnych. Ukończyłam liczne kursy, warsztaty, programy profilaktyczne dotyczące pomocy psychologicznej, pedagogicznej (Trening Zastępowania Agresji TZA-ART, Programu Wspierania Rodziny 10-14).

Aneta Kopycińska certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.
Certyfikowany realizator Programu Fred Goes Net  i programu Candis. Ukończyłam szkolenie dla pracowników telefonów zaufania / ino-linii o narkotykach organizowane przez program ONZ ds. Rozwoju ( UNDP) 2000 roku. Brałam udział w szkoleniu zorganizowanym przez Polską Fundację Pomocy Humanitarnej „Res Humane” – „Diagnoza i terapia osób uzależnionych behawioralnie” .
Brałam udział w Międzynarodowej Konferencji Szkoleniowej zorganizowanej przez Fundację „Zależni – Nie- Zależni” – „Uzależnienie od komputera i Internetu- problemy diagnostyczne i terapeutyczne”.
Od 9 lat pracuję w Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnień KARAN w Kaliszu.

Marcin Kubski– lekarz specjalista w dziedzinie psychiatria, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi.

Aneta Lis-Kotowska– certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, socjoterapeuta, certyfikowany realizator programu Candis, certyfikowany psychoterapeuta traumy i doradztwa specjalistycznego w zakresie traumy według zaleceń Niemieckojęzycznego Towarzystwa Psychotraumatologii (DeGPT) i Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, psychoterapeuta systemowy w procesie certyfikacji (WTTS w Poznaniu). Ukończyłam szkolenie w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej (AMIE 2017).Ukończyłam podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii oraz Podyplomowe Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Uczestniczyłam w wielu szkoleniach z zakresu terapii uzależnień, umiejętności społecznych ( Trener Treningu Zastępowania Agresji ART). Od 19 lat pracuję z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi. Posiadam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu grup wsparcia dla uzależnionych i wspóluzależnionych, warsztatów umiejętności psychospołecznych.

 Prowadzę terapię rodzinną i par. Prowadziłam liczne szkolenia w zakresie uzależnień ( chemicznych i behawioralnych) dla nauczycieli, studentów oraz innych grup zawodowych zajmujących się szeroko rozumianą pomocą.

Prowadzę warsztaty i psychoterapię dla osób, które doświadczyły traum. Swoją wiedzę i umiejętności doskonalę szkoląc się w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej  w Poznaniu, którego jestem członkiem nadzwyczajnym. Pracę terapeutyczną podaję superwizji.

Łukasz Madej–  psycholog z wieloletnim doświadczeniem w  pracy zawodowej. Specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji. Posiadam  bogate doświadczenie terapeutyczne  w pracy z dorosłymi  oraz młodzieżą .  Zajmuje się tematyką zaburzeń afektywnych, całościowych zaburzeń rozwojowych oraz uzależnieniami. W swojej praktyce stosuję metody wywodzące się z  nurtu poznawczo- behawioralnego  oraz nurtu psychologii humanistycznej. Posiadam szeroki zakres umiejętności w obszarze diagnostyki psychologicznej. Moja praca jest dla mnie źródłem ogromnej satysfakcji płynącej z możliwości udziału w procesie zmiany moich pacjentów, zmiany która prowadzi ich  w kierunki bardziej satysfakcjonującego i pełnego życia.

Jerzy Zieliński  pedagog resocjalizacyjny, specjalista psychoterapii uzależnień  w procesie certyfikacji, pracownik socjalny z kilkuletnim doświadczeniem. Od 2 lat pracuję z osobami uzależnionymi od środków psychoaktywnych na Oddziale Dziennym .

Kadra