Zapraszamy do Świetlicy Śocjoterapeutycznej „Pinokio”                                                                     prowadzonej przez Stowarzyszenie „KARAN” w Kaliszu.

Świetlica jest czynna codziennie od 13:00 do 18:00.

Zajęcia dla dzieci od 13:00 do 17:30.

W ramach programu Świetlicy organizowana jest pomoc w nauce szklnej, dzieci i młodzież,    uczestnicy programu mogą wykonać w placówce prace zadane do domu, nadrabić zalegóści
szkolne i wykonać dodtkowe zadania szkolne pod opieką wykwalifikowanej kadry.

W ramach programu  realizowanego  w Świetlicy Socjoterapeutycznej  młodzi ludzie mogą uczestniczyć w zajęciach socjoterapeutycznych, rozwojowych, informacyjno-edukacyjnych
i rozwijających zainteresowania. W placówce realizowane są również warsztataty umiejętności psychospołecznych, warsztaty uczące się jak sobie radzić ze stresem i jak rozwiązywać konflikty. Młodziez otrzymuje informacje na temat budowania własnego systemu wartości, uczy się jak podejmowania dobrych decyzji, asertywności, umiejętności obrony swojego zdania, budowania pewności siebie i wzmacniania poczucia własnej wartości, odkrywania swoich mocnych i słabych stron. 

W czasie zajęć omawiane są mechanizmy uzależnień i  konsekwencje zażywania środków zmieniających świadomość. Zajęcia w świetlicy podejmuja również tematyką  uzależnienia od telefonów kom. i internetu, uczestnicy programu otrzymują informację jakie zagrożenia płyną
z sieci i jak bezpiecznie z niej korzystać. 

Każda rodzina może skorzystać z poradnictwa rodzinnego.

Rodzice mają możliwość uczestnictwa  w warsztatach umiejętności wychowawczych dla rodziców

W świetlicy organizowane są spotkania okolicznościowe, z okazji świąt, urodzin, dnia matki, mikołajki i inne.

W czasie ferii zimowych organizowane jest pół-zimowisko, a w czasie wakacji letnich                     wyjazd na kolonie.

Program świetlicy jest realizowany przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa dotyczących zapobieganiu COVID-19.

Świetlica