,,Projekt jest dofinansowany ze Środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.”

Realizowany zgodnie z umową 35/HE/2021 z dnia 11.01.2021 r.

Organizacja prowadząca działania w ramach projektu – Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN

Odbiorcami programu są osoby uzależnione od patologicznego hazardu, patologiczni hazardziści z innymi współwystępującymi zaburzeniami, osoby z innymi uzależnieniami behawioralnymi (np. komputer, telefon komórkowy, zakupy), rodziny i bliscy osób uzależnionych.

Działania realizowane w ofercie mają za zadanie zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób, które w sposób patologiczny uprawiają hazard lub są uzależnione od innych uzależnień behawioralnych i ich bliskich i rodzin. Osoby zgłaszające się do placówki będą mogły skorzystać w formie spotkań indywidualnych z pomocy w ramach interwencji kryzysowych, poradnictwa rodzinnego, indywidualnego wsparcia terapeutycznego, wizyty lekarskiej, warsztatach umiejętności psychospołecznych, grupy zapobiegania nawrotom. Celem działań terapeutycznych będzie wspieranie pacjenta w trudnych momentach i motywowanie w dokonywaniu dalszych konstruktywnych zmian. zmianą nawyków. Znacząca będzie też nauka nowych sposobów radzenia sobie z emocjami, stresem i lękiem, wzrostem umiejętności psychospołecznych i dalszy rozwój osobisty.

interwencje kryzysowe
indywidualne wsparcie terapeutyczne – poradnictwo rodzinne
konsultacje lekarskie
konsultacje prawne
warsztaty umiejętności psychospołecznych
grupa zapobiegania nawrotom
konsultacje psychiatryczne

Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin. „Nie igraj najwyższa stawka jest życie”