Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN” jest organizacją pożytku publicznego zarejestrowana w 1992 r., która zajmuje się promocją zdrowego stylu życia, przeciwdziałaniem występowaniu wszelkich dysfunkcji społecznych w środowisku dzieci i młodzieży, w tym głównie uzależnieniu od różnego rodzaju środków zmieniających świadomość. Jest organizacją ogólnopolską, prowadzącą placówki w Warszawie, Radomiu, Bogucinie,Rzeszowie, Elblągu i Kaliszu. Prowadzi ośrodki stacjonarne, oddziały dzienne, świetlice, poradnie, punkty konsultacyjne.

Główne cele organizacji:

  • ograniczenie rozprzestrzeniania się patologii społecznych, w tym zwalczanie uzależnień, przestępczości, przemocy skierowanej ku dzieciom,
  • korekcja i kompensacja braków emocjonalnych, osobowościowych i fizycznych związanych z sytuacją społeczną dzieci i młodzieży,
  • promocja zdrowia i przeciwdziałanie uzależnieniom,
  • rehabilitacja i resocjalizacja osób uzależnionych,
  • edukacja w zakresie profilaktyki osób uzależnionych,
  • integracja międzypokoleniowa,
  • promowanie duchowości w leczeniu uzależnień

Stowarzyszenie KARAN w Kaliszu rozpoczęło swoją działalność w 1995r. powołując do istnienia pierwszą świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci, która istnieje nieprzerwanie od 26 lat.

Świetlica socjoterapeutyczna „Pinokio” w Kaliszu zaczęła funkcjonować od kwietnia 1995r. przy ulicy Fabrycznej 1 .

Była pierwszą tego typu placówką w mieście Kaliszu, która zajęła się szeroko rozumianą pomocą dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych.

Na przestrzeni wielu lat działania stowarzyszenie organizowało kolonie z programem socjoterapeutycznym, uroczyste spotkania z okazji świąt, urodzin, ważnych wydarzeń, pół zimowiska. Organizowano warsztaty,festyny, konferencje poświęcone tematyce uzależnień.

W ciągu 26 lat swojej działalności świetlica zmieniała kilkakrotnie swoją siedzibę.

Obecnie od 2020r. znajduje się w wyremontowanym budynku przy ul. Granicznej 1.

Od 2001r. zaczął także funkcjonować Punkt Konsultacyjny ds. Narkomanii przy ul. Granicznej 1, gdzie udzielano pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym i współuzależnionym od substancji psychoaktywnych.

W tym samym roku powstała pierwsza tego typu w Kaliszu grupa wsparcia dla rodzin i bliskich z problemem uzależnień od środków psychoaktywnych, która funkcjonuje do tej pory.

W 2011 roku powstał NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień KARAN  przy ulicy 29 Pułku Piechoty 35 w Kaliszu. W ramach ośrodka działa Oddział Dzienny Terapii Uzależnień od Środków Psychoaktywnych i Poradnia Terapii Uzależnień od Środków Psychoaktywnych.